Rôzne práce vo výškach

 

  • čistenie dažďových žľabov a vpustí
  • umývanie a čistenie okien,sklenených plôch a pod.
  • rôzne iné práce vo výškach podľa  požiadaviek zákazníka
  • nátery stĺpov, strešných žľabov, fasád
  • manipulácia vo výškach