Orezávanie stromov a drevín

 

  • orezávanie stromov a drevín
  • úpravy korún stromov s odstránením nebezpečných a suchých častí a konárov
  • výrub stromov a drevín v zastavaných oblastiach postupným zrezávaním, s dôrazom na bezpečnú manipuláciu s odrezkami