Elektromontážne práce

  • servis a modernizácia verejného osvetlenia pre samosprávu a firmy
  • servis a  modernizácia prevádzky a rozvodov mestských a obecných rozhlasov
  • dodávka a realizácia vyhotovenia svetelnej vianočnej výzdoby pre samosprávu a firmy
  • elektromontážne práce na vedeniach nízkeho napätia